बार्शी

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना – 3 अंतर्गत बार्शी तालुक्यासाठी 15.2 किमी लांबीसाठी 13.92 कोटी मंजूर ; खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश.

साईनाथ जगन्नाथ गवळी-भोसले
विभागीय संपादक – मराठवाडा

दि. 13 डिसेंबर 2022 रोजी लोकसभेच्या 10 व्या सत्राच्या हिवाळी अधिवेशन दरम्यान शून्य प्रहरच्या माध्यमातून बोलताना धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील बार्शी तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना – 3 या संदर्भामध्ये मतदार संघातील एकुण मंजूर असणाऱ्या रस्त्यांची लांबी व प्रत्यक्षात झालेली कामे यांची सरासरी टक्केवारी 2.54 इतकी नगन्य असल्याचे तसेच दि. 21/12/2022 रोजी मा. श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योतीजी, ग्रामविकास राज्यमंत्री भारत सरकार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची वास्तव परिस्थिती खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी निदर्शनास आणुन दिली.

तसेच सदर रस्ते हे जड वाहतुकीमुळे लवकर खराब होत असून या योजनेंतर्गत होणाऱ्या रस्त्यांचा डीपीआर (अंदाजपत्रक) बनवत असताना जड वाहणांची वाहतुक ग्राह्य धरुन डीपीआर (अंदाजपत्रक) बनविण्याबाबत विनंती केली होती तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याकरीता प्रयत्न केले होते. या प्रयत्नांना यश येवून वैराग ते हत्तिज लांबी – 9.200 किमी किंमत – 8.13 कोटी तसेच नारी ते सावरगाव पिंपरी आर खडकी पूल रस्ता लांबी – 6.00 किमी किंमत 5.79 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

Related posts